Nordkoster 1999-2000

1 Ljus Korsholmen 2 Båt i regn 3 Lågvatten
Nordkoster i ljus Nordkoster i ljus Nordkoster i ljus
4 Solgass 5 Valnäsfjället i storm 6 Regn
Nordkoster 4 Nordkoster 5 Nordkoster 6